skip to Main Content

Mahasiswa prodi BKJ UAI yang lolos program MBKM Dikti dan program Universitas Tohoku

Sebanyak 11 orang mahasiswa prodi BKJ UAI lolos seleksi program MBKM Dikti dan Kerjasama dengan Tohoku University dengan rincian sebagai berikut:

1 orang program kampus mengajar 2021 angkatan pertama

1.Arina Manasikanaangkatan 2018

8 orang angkatan kedua

1.Anjena Nafatilaniangkatan 2018
2.Sheila Shafa Shafiraangkatan 2018
3.Anissa Apriliantiangkatan 2018
4.Firda Amelia Noorangkatan 2018
5.Eviscia Risti Maharaniangkatan 2018
6.Claresta Albinia Nur Khresna Putriangkatan 2018
7.Indriyaniangkatan 2018
8.Maylan Safarinaangkatan 2018

1 orang program pertukaran pelajar Dalam Negeri

1.Muhammad Alief Nurrochmanangkatan 2018

1 orang pertukaran pelajar LN

1.Nisrina Nur Fitriani angkatan 2018

Prodi BKJ UAI menjadi prodi penerima 1 orang mahasiswa kampus lain yang lolos seleksi program MBKM Dikti- pertukaran pelajar, yaitu:

Aji Satrio PamungkasDari pergurruan tinggi Universitas Udayana

Back To Top